Sakura & Ino getting cought [Boruto – Naruto Next Generation] (Lexus)

Sakura & Ino getting cought [Boruto – Naruto Next Generation] (Lexus)